Touronthai on Moblie www.touronthai.com
Home >> สระบุรี


 องค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี มีโครงการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนมิโรคุ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ศาสนา และศิลปะความงามด้านพืชศาสตร์ ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

ติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

จำนวนผู้ชม 7078

ขออภัย สถานที่นี้ยังไม่มีรูปครับ

แผนที่ องค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย

 


© 2012 www.touronthai.com