Touronthai on Moblie
www.touronthai.com | English
Home >> สระบุรีทริปหน้าฝนของคนรักป่า ปลูกป่าภูหลวง ปลูกข้าวภูหอ

แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย

 องค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี มีโครงการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนมิโรคุ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ศาสนา และศิลปะความงามด้านพืชศาสตร์ ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

ติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

จำนวนผู้ชม 7186

เส้นทางไปองค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย

ร่วมเช็คอินและอัพเดตรูป ส่งรูปได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย

แผนที่ องค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย

เส้นทางไปองค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียวประจำประเทศไทย

 


© 2012 www.touronthai.com