Touronthai on Moblie
www.touronthai.com | English
Home >> ระยองทริปหน้าฝนของคนรักป่า ปลูกป่าภูหลวง ปลูกข้าวภูหอ

แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย

 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ทางไปอำเภอแกลงประมาณ 5 กิโลเมตร บนเส้นทางแกลง-แหลมแม่พิมพ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อนุสาวรีย์นี้เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2513 บริเวณอนุสาวรีย์มีรูปปั้นของตัวละครเอกในเรื่องพระอภัยมณีจัดแสดงไว้ด้วย

ติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3869 4101
http://www.tourismthailand.org/rayong

จำนวนผู้ชม 19372

เส้นทางไปอนุสาวรีย์สุนทรภู่

วงเวียนสุดสาคร

วงเวียนสุดสาคร   จากตัวเมืองระยอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) มุ่งหน้าไปทางอำเภอแกลงผ่านตำบลสองสลึงไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือเข้าชากโดน ทางหลวงหมายเลข 3163 ประมาณ 6 กิโลเมตรถึงชากโดนมีทางแยกเลี้ยวขวา ทางหลวงหมายเลข 3161 ถึงเขตบ้านกร่ำ บริเวณทางแยกถนนพระอภัยมณี (ทางไปปากน้ำประแส) จะพบกับวงเวียนสุดสาครทรงมังกร อันเป็นพื้นที่บริเวณที่ตั้งของอนุสาวรีย์สุนทรภู่ การสร้างรูปสุดสาครทรงมังกรนั้นมาจากเรื่องพระอภัยมณีตอนหนึ่งว่า
 สินสมุทรหยุดยั้งให้ตั้งโห่ ขี่สิงโตตัวร้ายสะพายศร
 ข้างปีกซ้ายฝ่ายอนุชาสุดสาคร ทรงมังกรกุมไม้เท้าของเจ้าตาอนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่   เป็นสวนกว้างขวางมาก รอบบริเวณมีตัวละครเรื่องพระอภัยมณีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ตรงกลางมีสระน้ำขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งรูปปั้นนางเงือก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเที่ยวมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง และสักการะสุนทรภู่ยอดกวีของไทย

รูปปั้นนางเงือก

รูปปั้นนางเงือก   หนึ่งในตัวละครเอกของเรื่องพระอภัยมณี เป็นรูปปั้นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปที่ระลึกมากรูปหนึ่งในอนุสาวรีย์แห่งนี้

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่   ประวัติสุนทรภู่
 สุนทรภู่ นามเดิมว่า ภู่ เกิดวันจันทร์ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย จ.ศ.1188 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2329 เวลา 2 โมงเช้า บิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นชาวเมืองใดไม่ปรากฏ ภายหลังเป็นยางนมพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง
 สุนทรภู่ ได้รับการศึกษาที่สำนักวัดชีปะขาว (วัดศรีสุดาราม ธนบุรี) เชี่ยวชาญการกวีนิพนธ์ สามารถบอกดอกสร้อยสักวาได้ตั้งแต่รุ่นหนุ่ม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกวีที่ทรงปรึกษาและเป็นขุนสุนทรโวหารในกรมพระอาลักษณ์ เมื่อ พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ์ผ่ายพระบวรราชวัง ท่านเป็นผู้ริเริ่มนำกลอนสุภาพมาใช้ในการแต่งนิทาน และเริ่มวางระเบียบให้มีสัมผัสในในกลอนสุภาพ จนเป็นที่นิยมและนับถือเป็นแบบอย่างสืบมา ได้รจนาบทกวีนิพนธ์อันไพเราะลึกซึ้งไว้เป็นจำนวนมาก กวีนิพนธ์ที่ได้รับยกย่องว่าดีเลิศคือนิทานเรื่องพระอภัยมณีคำกลอนสุนทรภู่ถึงแก่กรรมเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2398 สิริอายุ 70 ปี
 ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นี้เพื่อเป็นเครื่องประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงอัจฉริยภาพของสุนทรภู่มหาจินตกวีของไทย ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาประกอบพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 เวลา 10.00 น.
 สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลายๆ เรื่อง

 ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่นๆ อีก เช่น ที่วัดศรีสุดาราม ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ โดยทั่วไป
 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/สุนทรภู่ เรียบเรียงใหม่โดยทัวร์ออนไทยดอทคอม

ประวัติการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่
 สถานที่สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้เดิมเป็นวัดร้าง (วัดป่ากร่ำ) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อันเป็นปิตุภูมิของสุนทรภู่ มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน เมื่อ พ.ศ. 2498 รัฐบาลให้อนุมัติการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้น และได้เลือกสถานที่นี้เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ โดย ฯพณฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้มาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ระยะต่อมาการดำเนินงานได้หยุดชะงักลงไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2511 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายวิทยา เกษรเสาวภาค) ได้ดำเนินเรื่องขอรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายถวิล สุนทรศาสทูร ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนินเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีซึ่งมี ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2511 อนุมัติให้จังหวัดระยองดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ต่อไปได้

 จังหวัดระยองจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้นหล่อรูปอนุสาวรีย์สุนทรภู่และตัวประกอบ ตลอดจนออกแบบผังบริเวณศาลาจตุรมุข และเสาประตูรั้ว การปั้นหล่อรูปได้ทำพิธีเททอง ณ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 โดย ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธานกรมศิลปากรได้ดำเนินการหล่อเสร็จเรียบร้อยและนำมาติดตั้ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2513

ของฝากเมืองระยอง

ของฝากเมืองระยอง   รอบๆ บริเวณกว้างๆ ของอนุสาวรีย์สุนทรภู่รายล้อมไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกมากมายหลายอย่าง เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของระยองก็คือเครื่องประดับตกแต่งบ้านที่ทำมาจากเปลือกหอย

พวงกุญแจเจ้าเงาะ

พวงกุญแจเจ้าเงาะ  

มู่ลี่เปลือกหอย

มู่ลี่เปลือกหอย  

สินสมุทรขึ่สิงโต

สินสมุทรขึ่สิงโต   หนึ่งในตัวละครในตอนเดียวกันกับวงเวียนสุดสาคร ในตอนที่ว่า
 สินสมุทรหยุดยั้งให้ตั้งโห่ ขี่สิงโตตัวร้ายสะพายศร
 ข้างปีกซ้ายฝ่ายอนุชาสุดสาคร ทรงมังกรกุมไม้เท้าของเจ้าตา
 รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าติดกับถนนใกล้กับตรงที่เราจอดรถแผนที่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่

เส้นทางไปอนุสาวรีย์สุนทรภู่

 


© 2012 www.touronthai.com